Psykomotorisk fysioterapi

Ved vårt institutt har vi en psykomotorisk fysioterapeut. En spesialist i psykomotorisk fysioterapi har inngående kunnskap om ulike former for muskel/skjelett lidelser, psykiske lidelser og sammensatte lidelser av ulik alvorlighetsgrad som grunnlag for helhetlig undersøkelse, ressursvurdering og behandling med utgangspunkt i Norsk psykomotorisk fysioterapi.

Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet, setter spor i kroppen. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen. Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerter i muskulatur og tretthetsfølelse. Også plager i det autonome nervesystem, for eksempel: mage/tarmproblemer, kan bli påvirket av økt spenningstilstand i kroppen.

Terapeutiske virkemidler:

  • Bevisstgjøring om kroppslige og følelsesmessige sammenhenger
  • Bevegelser/øvelser tilpasset pasienten
  • Massasje
  • Samtale
  • Bevegelser i gruppe  med vekt på ledighet og frie bevegelser

Hva kan du oppnå med psykomotorisk fysioterapi?

  • Få bedre forståelse av sammenhengene mellom anspenthet, pust og følelser
  • Få bedre forståelse av kropp og bevegelse, hva som fremmer gode bevegelser
  • Lære å finne og sette egne grenser, ta kroppens indre signaler på alvor
  • Lære noe om mestring, avspenning og egen lindring av smerte
  • Lære å forebygge sykdom/plager gjennom bevisstgjøring om årsak og virkning

Fysioterapeut og pasient prøver å finne en felles målsetting for behandlingen og gjør en «avtale» ut fra dette. Samarbeid mellom fysioterapeut, pasient og lege er viktig for å få best mulig nytte av PMF. Legen vil alltid kunne be om skriftlig tilbakemelding etter undersøkelsen.