Fysikalsk behandling

Vi er tre fysioterapeuter som jobber ved vårt institutt. Fysioterapeutene undersøker og legger opp tilpasset behandlings- og treningsopplegg for pasienter med ulike plager, skader og funksjonsnedsettelser i muskel/skjelettapparatet. Vi benytter oss av evidensbaserte retningslinjer for undersøkelse og behandling. Ved vårt institutt inkluderer fysioterapi blant annet undersøkelse, tester, massasje, tøyning, leddmobilisering, ergonomisk rådgiving og treningsveiledning.