Manuellterapi

Ved vårt institutt er vi to manuellterapeuter. Manuellterapeuter er spesialister på muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si at de kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon).

I undersøkelsen kan manuellterapeuten henvise til bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og til legespesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi.

Manuellterapeuter er primærkontakter i Helsevesenet. Det betyr blant annet at du kan ta direkte kontakt og ikke trenger henvisning fra lege for å få trygderefusjon. Manuellterapeuter kan også sykmelde. Våre manuellterapeuter har godt samarbeid med fastleger og andre aktuelle samarbeidspartnere.