Inaktivitet og helse

Fysisk aktivitet er allment akseptert for forebygging og behandling av mange sykdommer. Men hva skjer egentlig med kroppen når vi er inaktive? Hvilke konsekvenser har inaktivitet for helsen vår?Mennesket er skapt for å bevege seg, for å jakte og samle inn mat fra naturen. Vår fysiske utrustning og vårt genmateriale er ikke endret i særlig grad de siste 40 000 årene. Det er imidlertid de ytre rammefaktorene for menneskene. Vi kjører bil til arbeid, vi sitter foran en pc på jobb, vi sitter foran tv`en om kveldene. Menneskets opprinnelige jegerliv er erstattet med en langt mer stillesittende og på mange måter komfortabel tilværelse. Konsekvensene av en mer passiv tilværelse med mindre fysisk aktivitet er store. En dansk undersøkelse viser, omregnet til norske forhold, at fysisk inaktivitet er årsak til 87 000 sykehusinnleggelser og 2,2 mill. ekstra besøk hos allmennpraktiserende lege hvert år og koster i netto merforbruk i helsetjenesten om lag 2,4 milliarder kr. årlig. En helseundersøkelse i 14 fylker i Norge viste at mellom 15 og 30 % av 40-45 åringer sitter mest stille i fritiden. Likeledes ser vi at aktivitetsnivået i barneårene faller fram mot voksen alder, særlig hos jenter. Kun halvparten av 15-åringene har en aktivitet tilsvarende 1 times fysisk aktivitet pr. dag, som er Helsedirektoratets anbefaling. Verdens helseorgansiasjon, WHO, betegner fysisk inaktivitet som en global epidemi som har store negative konsekvenser for folk sin helse. En av konsekvensene ved mindre fysisk aktivitet er at gjennomsnittsvekten hos befolkningen øker. Norske 40-åringer har de siste 30-årene blitt 3.7 og 9.1 kg tyngre for henholdsvis kvinner og menn.

Behovet for og nytten av å bruke kroppen i fysisk aktivitet har vært kjent lenge. Fysisk aktivitet ble allerede i antikken brukt for å forebygge og behandle en rekke ulike sykdomstilstander. Nytteverdien av fysisk aktivitet var ikke like framtredende når medisinsk vitenskap utviklet seg på 1800- 1900-tallet hvor hvile utgjorde den vanligste behandlingen mot de fleste sykdommer. Senere års forskning, ikke minst ved såkalt epidemiologiske studier hvor man følger en gruppe mennesker over tid, har man kunnet påvise sammenhenger mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og sykdomsutvikling. Når vi er fysisk
inaktive får vi store endringer i hjerte/lungekretsløpet, stoffskiftet og muskel/skjelettsystemet. Det gjør blant annet at kondisjonen og muskelstyrken blir dårligere. Hvis du etter en operasjon blir liggende i sengen vil kondisjonen din tape seg med om lag 20 % på tre uker og muskelstyrken med om lag 20 % på èn uke. For å komme tilbake til samme nivå kreves det at du trener kondisjon tre ganger pr. uke og tung styrketrening 2-3 ganger pr. uke i tre måneder. Effekten av trening faller raskt bort, hvis man slutter å være fysisk aktiv. Trening er med andre ord ferskvare! Derfor er det i dag gode rutiner på sykehus for tidlig mobilisering av pasienter i form av å komme seg opp og stå/gå så raskt dette er medisinsk forsvarlig.

Fysisk inaktivitet over en lengre periode, det vil si mindre enn 2 ½ time fysisk aktivitet pr. uke, har vist seg å ha en klar sammenheng med større risiko for sykdom, dødsrisiko og funksjonsevne. Fysisk inaktivitet øker risikoen for utvikling av, hjerte-karsykdommer og økt dødelighet hos mennesker med såkalt isjemisk hjertesykdom som for eksempel hjertesvikt og angina. Nedsatt beintetthet som følge av inaktivitet øker risikoen for å utvikle beinskjørhet. Likeledes øker risikoen for kreft i bryst og i tarm. Inaktivitet er en av faktorene som øker risikoen for utvikling av fedme og diabetes type 2. Ved inaktivitet mister man muskelmasse. Dette gjør at styrken blir dårligere og evnen til å kontrollere og styre bevegelser blir dårligere med nedsatt balanse og koordinasjon som konsekvens av dette. Dette kan i sin tur føre til at sjansen for å pådra seg belastningslidelser i muskel/skjelettapparatet øker.

Det er ikke alltid slik at fysisk inaktivitet er med på utvikle en sykdom. Sykdommen i seg selv kan gjøre at man ikke har mulighet til å være så fysisk aktiv som ønskelig. Dette kan så igjen føre til at man får dårligere fysisk kapasitet og nedsatt funksjonsevne. De negative konsekvensene ved fysisk inaktivitet er størst hos eldre mennesker. Yngre mennesker er gjerne i bedre form og en periode med fysisk inaktivitet vil ikke påvirke deres funksjonsnivå på samme måte som hos en eldre person som har mindre å ”miste” før det går ut over funksjonsnivået.

”Vart du skræmt no`?”. Selv om det er beviselig helserisiko forbundet med fysisk inaktivitet er hensikten på ingen måte å skremme deg slik at du aldri kan ta det med ro med god samvittighet. På samme måte som mennesket er skapt for bevegelse, er det også viktig for oss å hvile og restituere. Den greske filosofen Aristoteles` budskap om ”den gyldne middelvei” har absolutt gyldighet også på dette området. For lite fysisk aktivitet er ikke bra for helsa vår, for mye aktivitet kan også føre til nedsatt funksjonsnivå. Er du i dårlig form vil moderat fysisk aktivitet og en liten økning i formen gi deg en betydelig helsegevinst.

SISTE ARTIKLER

Vondt i baken

Du har vondt på utsiden av hofta, baken og låret under løping eller etter du har løpt. Det er smertefullt å gå og stå og du kan ha vondt når du ligger på siden om natta. Hva kan det være og hva gjør du for å bli kvitt plagene? Vanlig pasient. På mitt kontor er … Les hele artikkelen »

Trening er ferskvare

Kroppen vår har stor evne til å tilpasse seg den belastningen vi utsetter den for. Men trening er ferskvare! Adaptasjon. Hvis du ønsker å bli bedre til å løfte vekter, løpe, gå på ski, kjøre slalåm eller snowboard, ja, da må du trene. Når vi utsetter kroppen vår for trening så tilpasser kroppen seg den … Les hele artikkelen »

Styrke og utholdenhet – hver for seg eller samtidig?

Blir du svakere av samtidig å trene utholdenhet og får du dårligere utholdenhet av samtidig å trene styrke, eller kan styrke- og utholdenhetstrening kombineres? Kombinasjon. Tidligere var det slik at idrettsutøvere innen utholdenhetsidretter som langdistanseløping og ski var redde for å benytte seg av styrketrening mens utøvere i styrkeidretter mente utholdenhetstrening ødela for ytterligere styrkeframgang. … Les hele artikkelen »

Høy eller lav smerteterskel?

ir smerteterskelen høyere eller lavere av å gå med vondt i kroppen over tid? I møte med mine pasienter er spørsmål om og kartlegging av smerte en sentral del av undersøkelse og behandling. Hvor har du vondt, hvor lenge har du hatt vondt, hvordan vil du karakterisere smerten, har du aktivitetsbegrensninger på grunn av smerten … Les hele artikkelen »

2x7x52x10

Kan vi «vanlige dødelige» lære noe av toppidrettsutøvernes måte å jobbe mot topp prestasjoner og resultater? Finnes det noen hemmelighet bak suksessen? Jeg husker godt fra min egen tid som aktiv skøyteløper, og senere som trener for skøyteløpere, at motivasjonen og gløden var stor like etter endt sesong. Til sommeren og høsten, ja, da skulle … Les hele artikkelen »

Vondt i ryggen

Ryggen har verket lenge og du kjenner smerter til sete og lår. Hva kan årsaken være og hva gjør du? Vanlig. Man regner med at minst 80 % av befolkningen opplever ryggsmerter minst en gang i løpet av livet. Ca. halvparten av oss vil få ryggsmerter i løpet av det kommende året og mellom 10 … Les hele artikkelen »

Plager flest – koster mest

Muskel – og skjelettplager er svært vanlig i befolkningen. Dess flere områder med smerte dess større sjanse for nedsatt funksjon, sykefravær og uføreytelser. Vanlig. Har du oppsøkt lege, fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor eller annen behandler for dine muskel – og skjelettplager det siste året, så er du ikke alene om det. 75 – 80 % vil … Les hele artikkelen »

Lev nå!

Å være i god form kan være en stor glede og gi god helsegevinst for mange. Men kan ønsket om «evig toppform» bli vel ambisiøst? Skremt. Jeg var på en nasjonal fysioterapikonferanse like før sommeren. Blant temaene på konferansen var fysisk aktivitet og helse og hvilken rolle vi som fysioterapeuter kan spille for å nå … Les hele artikkelen »

Kæm e du – kor ska du?

Du er overvektig og i dårlig form. Skyldes det latskap, dårlig karakter eller er det mer sammensatt enn som så? Sint. I fredagsutgaven av Sprek i Adresseavisen for noen uker siden var det en reportasje om fitnessutøver Line Marion Nielsen Kjøniksen fra Oslo. Kun fem måneder etter fødsel deltok 30-åringen i Norges første konkurranse i … Les hele artikkelen »

Lav hvilepuls

Mye tyder på at det er en sammenheng mellom hvilepuls og risiko for hjerte- og karsykdommer. Stor variasjon. Blant pattedyr er det stor variasjon i hvilepuls. Mus og hamster har høyere puls og lever kortere enn store pattedyr som hest og elefant. Også for mennesker er det vist sammenhenger mellom hvilepuls og livslengde. Friske voksne … Les hele artikkelen »